Hjem

OVERDREVET

KARAKTERISTIK

Overdrevet er et økologisk bofællesskab i Hinnerup i Østjylland, som blev grundlagt i 1980 som Danmarks første lavenergi-bofællesskab. Det omfatter 2,5 hektar med 25 boliger, som huser 70 personer.

De 25 private boliger er fordelt på to gårde og en gade med et fælleshus i midten. Til bofællesskabet hører desuden en nedlagt landbrugsejendom. En del af arealet bruges til økologisk køkkenhave, der gør bofællesskabet delvis selvforsynende.

MÅLSÆTNING

Vi ønsker, at vores bofællesskab skal bestå af forskellige mennesker med forskellige uddannelser og interesser. Vi ønsker stor aldersspredning både hos voksne og børn, som kan føre til venskaber og samhørighed på tværs af alder og køn. Vi ønsker, at vores samlivs- og boligform skal inspirere og lade sig inspirere af andre. Vi ønsker at udvikle og udbygge ansvarsfølelse over for hinanden og samtidig bevare individuelle særpræg og personlig frihed. Vi ønsker at opretholde og udvikle så rart og meningsfyldt et hjemmemiljø, at det er tillokkende at investere tid og energi her. Vi ønsker et fællesskab, hvor alle bidrager aktivt, men vi har forståelse for, at ikke alle kan være lige aktive altid.

Gennem samvær, aktiviteter og fælles arbejdsopgaver ønsker vi at kunne få inspiration til personlig udvikling. Vi ønsker rummelighed og respekt for hinanden.

Fælleshuset skal være fællesskabets mødested og udgangspunktet for fælles aktiviteter. Vi vil, at fællesspisning skal være en daglig og central del af fællesskabet.

Overdrevet skal være et levende sted for børn og unge, så de sammen og i fællesskab med voksne kan udfolde sig i leg og praktisk arbejde.

Vi tilstræber at omgås natur og miljø på en økologisk forsvarlig måde. Det betyder bl.a. at vi affaldssorterer og genbruger, at vi dyrker økologisk, udnytter vedvarende og ikke-forurenende energikilder, anvender og fremmer økologisk bæredygtig teknologi, og at vi gør det ud fra et bæredygtighedsprincip.

Vi er økonomisk forpligtet af fællesskabet i den udstrækning, det er nødvendigt for at løse fælles opgaver og vedligeholde Overdrevet og dets værdier. Vi ønsker til stadighed at kvalificere vores mødeform og beslutningsprocesser, så de kendetegnesved dialog og refleksion.

 

FORENINGEN OVERDREVET

Foreningens formål er at fremme fællesskabet i Overdrevet, herunder at fremme de hensigter, som er nedfældet i bofællesskabets målsætning.

 

Foreningen kan støtte udbygningen af fællesfaciliteter og fællesaktiviteter i overensstemmelse med bofællesskabets målsætning.

 

For at kunne støtte aktiviteter udenfor Overdrevet kan generalforsamlingen udbetale støttebeløb til aktiviteter/bevægelser/foreninger.

 

Foreningen skal forvalte indkomne midler, herunder kontingenter og støttebidrag, således, at der altid er en rimelig likviditet til rådighed.

 

Copyright © All Rights Reserved